Toggle navigation

ทำไมต้องเลือกเรา

 1. เพราะเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 ภายใต้การ ดูแลของทันตแพทย์สมเกียรติ ที่คอยรักษา คุณภาพ และ ผลงานมาตลอด ทำให้คนไข้ ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพเสมอมา เปรียบเสมือนคุณเป็นญาติสนิทของเรา
 2. เราจะพยายามให้คนไข้รู้สึกว่า การทำฟัน ไม่ใช่เรื่องเจ็บ และเรื่องน่ากลัวอีกต่อไป
 3. เป็นคลินิกที่ปราศจากเชื้อโดยสิ้นเชิง เพราะ เราให้ความสำคัญตรงจุดนี้เป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้ความปลอดภัยและมั่นใจกับคนไข้ที่ ได้รับการรักษาจากเรา

"Patient 's benefit comes first"

มาตรฐานการรักษา

 1. ทันตแพทย์ให้ข้อมูล แผนการรักษา และค่าใช้ จ่ายก่อนเริ่มการรักษาทุกครั้ง
 2. แผนการรักษาอาจมีมากกว่า 1 แผน ทันตแพทย์และคนไข้ร่วมกันเลือกแผนการ รักษาที่เหมาะสม คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อ คนไข้มากที่สุด
 3. กรณีที่มีปัญหาซับซ้อน ทีมทันตแพทย์เฉพาะ ทางร่วมกันรักษา
 4. การปลอดเชื้อของคลินิคเป็นไปตาม มาตรฐานทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 5. คนไข้ได้รับการสวมเสื้อป้องกันรังสีระหว่าง x-ray ทุกครั้ง
 6. ทันตแพทย์ให้การรักษาแบบ Painless Treatment โดยฉีดยาชาอย่างนุ่มนวลและ รอให้ยาชาออกฤทธิ์ก่อนจึงเริ่มรักษา
 7. รับประกันงานครอบฟัน สะพานฟัน รากเทียม อุดฟัน เป็นระยะเวลา 1ปี
 8. กรณีที่ต้องใส่ครอบชั่วคราวเพื่อดูอาการ เนื่องจากฟันผุลึก หรือฟันร้าวโดยปกติ จะรอดูอาการ 1- 2 เดือน ค่าครอบชั่วคราว ที่ชำระไว้จะเป็นส่วนหนึ่งของค่าครอบ ถ้าท่านใส่ครอบชั่วคราวไว้แล้วไม่มารับการ รักษาต่อภายในเวลาที่กำหนด ค่าครอบ ชั่วคราว ที่ท่านชำระไว้จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของ ค่าครอบ

ท่านสามารถติชม, แนะนำได้ที่ 092-554-9556 หรือ skdentalclinic@hotmail.com